GDPR

GDPR

Vážení obchodní partneři 25.5 2018 vstoupilo v platnost obecné nařízení na ochranu osobních údajů GDPR.

V souvislosti s tímto nařízením bychom Vás rádi informovali, že s Vaším souhlasem evidujeme v naší databázi tyto Vaše údaje

  1. Název firmy, adresu sídla a dalších provozoven, obecné emailové adresy, jména kontaktních osob, jejich telefonní čísla a emailové adresy, platební údaje
  2. Tyto informace slouží výhradně za účelem plnění vzájemných obchodních vztahů (dodavatelsko – odběratelských) a to s přihlédnutím k současným normám GDPR
  3. Jsou používané výhradně pracovníky naší společnosti, kteří jsou poučeni o zpracování dat v souvislosti s GDPR.
  4. Osobní data nejsou předávána dalším osobám nebo společnostem.
  5. Údaje uchováváme po celou dobu trvání vzájemného obchodního vztahu a jsou plně zabezpečena proti zneužití
  6. Po ukončení spolupráce, budou data z našeho systému vymazána.

Pokud nesouhlasíte se zpracováním Vašich osobních dat naší společností a přejete-li si vymazání záznamů z našeho datového systému, tak nás prosím kontaktujte.

Kontaktní osoba: Luboš Käss

E-mail: lubos.kass@profitech-food.cz

Tel.: +420 353 616 190

Profitech Food s.r.o., Horní Žďár 45, 363 01 Ostrov

IČ 42340161 DIČ CZ42340161